WINDYKACJA

Twój dłużnik nie zapłacił w terminie? - nie jesteś w tym odosobniony.

Szacuje się, że w Polsce od 30% do nawet 95% (w niektórych branżach) ogółu należności finansowych nie jest spłacanych w terminie.

Przyczyny są różne.

Czasem jest to brak płynności finansowej dłużnika, jednak nierzadko jest to jego zła wola i chęć kredytowania swojej konsumpcji czy działalności gospodarczej pieniędzmi kontrahentów.

W takich sytuacjach bardzo ważne jest szybkie wdrożenie działań windykacyjnych, aby nielojalny dłużnik nie zdążył dodatkowo pogorszyć swojej sytuacji majątkowej i nie uciekł od odpowiedzialności za nieregulowanie długów.

 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY?

Prowadzimy konsultacje i porady prawne w zakresie prowadzonej windykacji.

Reprezentujemy Klienta w postępowaniu polubownym, sądowym przed wszystkimi sądami, w postępowaniu karnym, przed prokuraturą, organami administracji państwowej i samorządowej, między innymi poprzez przygotowanie i kierowanie wezwań do zapłaty, bezpośrednie i pośrednie negocjacje z dłużnikiem, wywiad gospodarczy, poszukiwanie majątku dłużnika, przygotowanie i monitorowanie planu spłat dłużnika, wpisywanie dłużnika do rejestru biur informacji gospodarczej, uzyskiwanie na drodze postępowania sądowego tytułów wykonawczych, zabezpieczenia wierzytelności, kierowanie wniosków egzekucyjnych i współdziałanie z organami egzekucji sądowej.

Stale kontrolujemy, badamy i monitorujemy stan wierzytelności Klienta.  

Działania te umożliwią:

  1. ustalenie przyczyn braku zapłaty wymagalnej wierzytelności,
  2. zebranie danych gospodarczo-prawnych o dłużniku, które pozwolą oszacować możliwości wyegzekwowania długu,
  3. uzyskanie zaległych należności w drodze działań polubownych, a w razie ich niepełnej skuteczności – w drodze postępowania sądowego, komorniczego i post-komorniczego,
  4. pociągnięcie nielojalnego dłużnika do odpowiedzialności karnej (w niektórych sytuacjach).

Jeżeli chcesz skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności i nie tracić nerwów - skontaktuj się z nami. Zajmiemy się windykacją Twoich należności i dzięki temu będziesz mógł odzyskać swoje pieniądze.  

Nie zwlekaj i zleć odzyskanie swoich należności już dziś!

 

WYNAGRODZENIE

Każdemu wierzycielowi zależy na jak najszybszym, najtańszym i najbardziej skutecznym sposobie egzekwowania wierzytelności.

Dzięki przyjętym przez Kancelarię sposobom wynagrodzeń i przyjmowanej strategii działania windykacyjnego będziesz zadowolony i szybko odzyskasz swoje pieniądze bez zbędnych i nadmiernych kosztów obsługi.

Wynagrodzenie oferowanych przez Kancelarię usług windykacyjnych ustalane jest każdorazowo w umowie z Klientem, a może być ukształtowane między innymi w następujący sposób.

PROWIZJA:

najbardziej korzystna dla Klienta forma rozliczeń. Polega na ustaleniu wynagrodzenia z dodatkiem prowizji za sukces sprawy – a więc za osiągnięty wynik.

Klient w takiej sytuacji płaci uzgodnioną kwotę z góry za przyjęcie i prowadzenie sprawy, a pozostała część wynagrodzenia przysługuje Kancelarii po wyegzekwowaniu świadczeń od dłużnika.

Dzięki temu nie musisz się martwić, że wynagrodzenie będzie nieadekwatne i zapłacisz „za dużo”.

RYCZAŁT:

ustalona z góry i nie podlegająca zmianie wysokość wynagrodzenia płatnego za daną sprawę lub jej etap. Czyli niezależnie od rozwoju sytuacji zapłacisz tylko raz i nic więcej.

STAŁA OBSŁUGA:

w razie skorzystania przez Klienta ze stałej obsługi dla osób fizycznych lub prawnych, wynagrodzenie za prowadzenie postępowania windykacyjnego uwzględnione jest w opłacie z tytułu stałej obsługi (w zależności od warunków obsługi).