PRZEDSIĘBIORCY

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną wszystkim Przedsiębiorcom, zarówno osobom fizycznym i prawnym jak i jednostkom organizacyjnych nieposiadającym osobowości prawnej.

Obsługa dotyczy doradztwa prawnego, reprezentacji Przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej, urzędami i sądami wszystkich instancji w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów umów, aktów wewnętrznych spółek czy regulaminów.

Obsługa dotyczy dziedzin prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, handlowego, administracyjnego, wykroczeń i karnego – w tym skarbowego.

 

WYNAGRODZENIE

STAŁA OBSŁUGA:

w razie skorzystania przez Przedsiębiorcę ze stałej obsługi prawnej wynagrodzenie za prowadzenie poszczególnych spraw, konsultacje, porady i wykonywanie poszczególnych zadań uwzględnione jest w opłacie z tytułu stałej obsługi.

Opłata z tytułu stałej obsługi ustalana jest w zależności od zakresu stałej obsługi, który wyznaczają potrzeby Przedsiębiorcy.

 

Jeżeli potrzebujesz rzetelnej i fachowej pomocy – ZADZWOŃ.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.