ODSZKODOWANIA

Jeżeli miałeś wypadek nie czekaj - przyjdź lub zadzwoń do nas i dowiedz się, co powinieneś zrobić, aby skutecznie i w najwyższym możliwym zakresie uzyskać od sprawcy zdarzenia lub ubezpieczyciela należne świadczenia.

Korzystając z naszych usług dowiesz się, na czym polega Twoja sytuacja z prawnej perspektywy, jakie są szanse na uzyskanie odszkodowania, w jakim zakresie i w jakiej wysokości, a także jakie kroki trzeba w tym celu podjąć.

Przedstawimy strategię dalszego działania, która zoptymalizuje Twoją sytuację. Będziesz mógł się zrelaksować i przestać martwić.

Zabezpieczymy Twoje interesy w praktycznie każdym aspekcie prawnym i faktycznym. Dzięki nam skutecznie osiągniesz zmianę swojej sytuacji na lepsze, zarówno zdrowotnej jak i finansowej.

Gwarantujemy nowoczesną i dynamiczną formę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, co zmierzać będzie do skutecznego i szybkiego osiągnięcia zamierzonych celów.

 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY?

Prowadzimy konsultacje i porady prawne w zakresie dochodzonych odszkodowań.

Analizujemy dokumentację i podejmujemy działania w celu jej uzupełnieniu.

Wstępnie szacujemy wysokość należnych świadczeń.

Reprezentujemy Klienta przed wszystkimi ubezpieczycielami, sprawcami wypadków, prokuraturą, organami administracji państwowej i samorządowej, a także w postępowaniu sądowym przed wszystkimi sądami, w tym także w postępowaniu karnym i wykroczeniowym.

Stale kontrolujemy, badamy i negocjujemy prawidłowość przebiegu likwidacji szkody.

Analizujemy prawidłowość i słuszność przyznawanych świadczeń.

Oceniamy posiadane przez Klienta polisy obowiązkowe i dobrowolne (m.in. ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadku, kosztów leczenia, turystyczne) – ustalamy stan prawny, zakres ochrony ubezpieczeniowej, możliwych roszczeń z tym związanych w przyszłości i możliwych optymalizacji tego stanu, a także inne warianty.

 

Dbamy o to, abyś otrzymał jak najwyższe świadczenia odszkodowawcze.

 

Dlatego nie czekaj, zadzwoń!

 

WYNAGRODZENIE

Oferowane przez nas usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych mogą być wynagradzane w różnych wariantach.

PROWIZJA:

najbardziej korzystna dla Klienta forma rozliczeń. Polega na ustaleniu wynagrodzenia z dodatkiem prowizji za sukces sprawy – a więc za osiągnięty wynik.

Klient w takiej sytuacji płaci uzgodnioną kwotę z góry za przyjęcie i prowadzenie sprawy, a pozostała część wynagrodzenia przysługuje Kancelarii po wyegzekwowaniu świadczeń od strony przeciwnej.

Dzięki temu nie musisz się martwić, że wynagrodzenie będzie nieadekwatne i zapłacisz „za dużo”.

RYCZAŁT:

ustalona z góry wysokość wynagrodzenia płatnego za dany etap sprawy, na przykład za postępowanie polubowne (postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, negocjacje ze sprawcą), postępowanie sądowe przed sądem pierwszej lub drugiej instancji, postępowanie egzekucyjne i postegzekucyjne.

STAŁA OBSŁUGA:

w razie skorzystania przez klienta ze stałej obsługi dla osób fizycznych lub prawnych, wynagrodzenie za prowadzenie postępowania odszkodowawczego uwzględnione jest w opłacie z tytułu stałej obsługi (w zależności od warunków obsługi).