KONSUMENCI

KIM JEST KONSUMENT?

Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem będzie ten, kto na przykład kupuje telewizor, meble, zamawia usługę telekomunikacyjną po to, żeby korzystać z nich prywatnie. Jeżeli nabycie nastąpi na przykład po to, żeby umeblować biuro lub posiadać firmowy telefon, to wtedy status konsumenta nie przysługuje.

 

ZAGROŻENIA INTERESÓW KONSUMENTA

W codziennym obrocie gospodarczym praktycznie cały czas dochodzi do nadużyć i łamania praw konsumentów.

Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują faktyczną słabość pozycji konsumentów w obrocie, kierując się chciwością, małostkowością i agresywnym nastawieniem na zysk nie patrząc na obowiązujące prawo i dobre praktyki rynkowe. Wykorzystują do tego często nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje, napastliwą reklamę i inne techniki, których bardzo wiele dostarczają dzisiejsze strategie marketingowe z rodzaju sztuki wpływu i manipulacji.

Takiego stanu nie można zaakceptować.

 

KONSUMENT SZCZEGÓLNIE CHRONIONY PRZEZ PRAWO

Konsument jest szczególnie uprzywilejowaną osobą, której polski ustawodawca zagwarantował szereg praw i nałożył na przedsiębiorców w tym celu liczne obowiązki. Zmierzać one mają do zapewnienia Konsumentowi bezpieczeństwa i pewności zawieranych umów, obniżenia ryzyka nadużyć przedsiębiorców w stosunku do Konsumenta, a także mają wyposażać Konsumenta w instrumenty prawne, z których może skorzystać, gdyby przedsiębiorca nadużył zaufania Konsumenta, nie wykonał prawidłowo zawartej z nim umowy lub też, w pewnych sytuacjach, gdy pomimo prawidłowo wykonanej umowy przez przedsiębiorcę Konsument chce uwolnić się  od zawartej umowy.

 

Kancelaria stworzyła specjalny program pomocy konsumentom polegający na szybkiej i kompleksowej pomocy prawnej za niewielkie pieniądze - PROGRAM NISKICH CEN DLA KONSUMENTÓW.

 

PRO BONO – POMOC KONSUMENTOWI ZA DARMO

W niektórych przypadkach, w razie uznania przez prowadzącego sprawę pełnomocnika, że charakter i rozmiar naruszeń praw konsumenckich w danej sprawie jest na tyle duży i równocześnie pokrzywdzony konsument nie jest w stanie opłacić nawet obniżonych stawek wynagrodzenia za prowadzoną sprawę, sprawa może być prowadzona przez Kancelarię pro bono – czyli BEZ ZAPŁATY PRZEZ KONSUMENTA WYNAGRODZENIA.

 

Dlatego jeżeli masz wątpliwości, czy nie zostałeś oszukany przez przedsiębiorcę lub chcesz skonsultować się przed podejmowaną decyzją konsumencką, ewentualnie masz jakikolwiek inny problem związany z obrotem konsumenckim – NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE.