O KANCELARII

Kancelaria AS-lex założona została w celu zapewnienia szybkiej, sprawnej i kompleksowej pomocy prawnej świadczonej zarówno osobom fizycznym (konsumentom, przedsiębiorcom) jak i osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym.

Kancelaria prowadzona jest przez radcę prawnego Adama Szczerbińskiego, który wykonuje swój zawód rzetelnie, uczciwie i z najwyższym poszanowaniem kodeksu etyki zawodowej, co zapewnia Klientowi pełną pomoc i bezpieczeństwo obsługi.

Podejmowane przez radcę prawnego energiczne działania zmierzają do zapewnienia, zachowania i odzyskania interesów prawnych i faktycznych Klienta.

 

ZAKRES USŁUG

Świadczona przez radcę prawnego pomoc prawna polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów umów, aktów wewnętrznych spółek, regulaminów,
  • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

i dotyczy dziedzin prawa:

  • cywilnego,
  • gospodarczego,
  • pracy,
  • handlowego,
  • administracyjnego,
  • wykroczeń i karnego.

Pomoc prawna prowadzona jest na podstawie podpisanej z Klientem umowy i udzielonego pełnomocnictwa.

W poszczególnych zakładkach zamieszczone są szczegółowe informacje odnośnie zakresu usług, a także możliwych form i zasad ustalania wynagrodzenia.

Logo_KIRP_wersja_specjalna_tekst_w_sygnecie_bez_tla_granatowe

Rota ślubowania radcy prawnego:

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości”

 

Z radcą prawnym bezpieczniej!